Mapa Serwisu

 

 

rss

Jednym z podstawowych zadań Ochotniczych Hufców Pracy jest stworzenie młodym ludziom możliwości zdobycia wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych.

Wczoraj, 28 maja, w Pałacu Prezydenckim w Warszawie obyło się spotkanie samorządowców oraz przedstawicieli środowisk działających na rzecz samorządu z całej Polski z prezydentem Bronisławem Komorowskim z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe, po raz pierwszy przyznaną Nagrodę Obywatelską oraz dyplomy i flagi w związku z podsumowaniem akcji „Majówka z Polską”. W uroczystości wziął udział szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski, ministrowie i doradcy prezydenta. Powiat elbląski wyróżniono za najpiękniej udekorowany budynek publiczny w ramach akcji „Majówka z Polską”.

21-24 maja br. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Pasłęku odbył się finał X edycji Ogólnopolskiego Konkursu OHP „Sprawny w zawodzie - bezpieczny w pracy” w zawodach murarz i stolarz. Zakończył się on sukcesem słuchaczy ZSZ w Pasłęku, którzy zajęli czołowe miejsca.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy działający  przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie  udziela pożyczek mikro, małym i  średnim przedsiębiorcom, mających siedzibę lub inwestujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym także podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą.

Zapisz się na otrzymywanie aktualności z Portalu Gospodarczego

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 24551

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA