Mapa Serwisu

 

 

rss

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” zaprasza osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowe zainteresowane  podjęciem działalności gospodarczej do składania w dniach 07.01.2014 r. – 13.01.2014 r. wniosków kwalifikacyjnych w ramach II tury rekrutacji kandydatów do projektu „Masz pomysł – masz firmę”.

 

Starosta powiatu elbląskiego, Pan Sławomir Jezierski oraz zespół programu edukacyjno - dialogowego „Razem o łupkach” zapraszają do wzięcia udziału w kolejnym, już trzecim spotkaniu na temat poszukiwania i wydobywania gazu z łupków na terenie powiatu elbląskiego. Projekt „Razem o łupkach” objęty jest patronatem honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pana Jacka Protasa.

W oddziałach regionalnych oraz biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), od 30 października do 12 grudnia 2013 r., można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych", które finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

13 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Młynarach, ul. Dworcowa 10 oraz 14 listopada w Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2 odbędą się kolejne spotkania informacyjno-edukacyjne w ramach programu „Razem o łupkach” na które zapraszamy wszystkie osoby zainteresowanie pracami poszukiwawczymi gazu łupkowego, w szczególności mieszkańców, koncesjonariuszy, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców
i organizacje pozarządowe działające na terenie powiatów.

Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza przedsiębiorców do korzystania z funduszu pożyczkowego.

 

Starosta powiatu elbląskiego, Sławomir Jezierski oraz zespół programu edukacyjno - dialogowego „Razem o łupkach” zapraszają do wzięcia udziału w debacie otwarcia na temat poszukiwania i wydobywania gazu z łupków na terenie powiatu elbląskiego.

Z inicjatywy Elbląskiej Izby Gospodarczej 9 października odbędzie się spotkanie z cyklu: „Nasze rozmowy o Elblągu”, którego tematem będzie mały ruch graniczny z Obwodem Kaliningradzkim oraz szanse jakie stwarza on dla naszego regionu.

 

Przedsiębiorcy i szeroko rozumiany sektor otoczenia biznesu będą głównymi beneficjentami drugiej edycji Programu dla Polski Wschodniej. Wśród najważniejszych założeń Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 wymienia się wzrost konkurencyjności i innowacyjności, większą aktywność w obszarze B+R oraz promocję na rynkach międzynarodowych.

20 września 2013 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Programu Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW 2014-2020). Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach PO PW 2014-2020.
 

Od 1 lipca trwa nabór do projektu ,,PI – opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapisz się na otrzymywanie aktualności z Portalu Gospodarczego

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 24552

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA