Mapa Serwisu

 

 

rss

27 września z okazji Światowego Dnia Turystyki w Brukseli odbyły się dwie konferencje dotyczące rozwoju przemysłu turystycznego w Europie. Podczas Konferencji Przedstawiciele Komisji Europejskiej poinformowali zebranych, że w kolejnej perspektywie finansowej w ramach funduszy strukturalnych będzie specjalna koperta dedykowana  turystyce. Prelegenci obu wydarzeń podkreślali, że Europa jest nadal wiodącym kierunkiem turystycznym, jednak prognozy są spadkowe.

OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW EKONOMII SPOŁECZNEJ W ELBLĄGU PRZYGOTOWAŁ ATRAKCYJNĄ PROPOZYCJĘ DLA OSÓB CHCĄCYCH ZDOBYĆ I WZBOGACIĆ WIEDZĘ DOTYCZĄCĄ FORMALNYCH I PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ.

Bezpłatne szkolenia oraz Szkoła Menedżerów to cykl pięciu dwudniowych spotkań, rozwijających umiejętności zarządzania organizacją pozarządową.

 

1,7 MLD EURO – AŻ TYLE ŚRODKÓW PRZYZNANO W TEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ RPO DO ZAINWESTOWANIA W ROZWÓJ WARMII I MAZUR.

Ogromna część tych pieniędzy skierowana jest pośrednio lub bezpośrednio do przedsiębiorców.

 

BEZPŁATNE SEMINARIUM „RYNKI AZJI ŚRODKOWEJ: KAZACHSTAN, UZBEKISTAN, AZERBEJDŻAN ORAZ ROSJI, BIAŁORUSI I SERBII SZANSĄ ROZWOJU DLA EKSPORTERÓW” ODBĘDZIE SIĘ 4 WRZEŚNIA 2017 ROKU W OLSZTYNIE.

 

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza wszystkich zainteresowanych na kolejne bezpłatne spotkania informacyjne z cyklu „Środa z funduszami”, które odbędzie się 3 sierpnia 2016 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Elblągu, ul. Skrzydlata 1 w godz. 10:00-13:00. Spotkanie adresowane jest do osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa poszukuje partnerów kooperacyjnych dla firm niemieckich, działających w branży biogazu i kogeneracji, których krótkie profile pozwalam sobie przesłać w załączeniu. Wszystkie firmy są zainteresowane poszerzeniem zasięgu swojej działalności o rynek polski i w związku z tym poszukują u nas partnerów handlowych, dystrybutorów, developerów, firm projektujących i budujących biogazownie oraz klientów zainteresowanych ich rozwiązaniami (zakłady komunalne zarządzające oczyszczalniami ścieków i składowiskami odpadów, przedsiębiorstwa z branży spożywczej i przemysłowej).

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza na spotkanie informacyjnym pt. „Możliwości oraz zasady ubiegania się o wsparcie w ramach działania 3.2.2 – Kredyt na innowacje technologiczne. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości do końca bieżącego roku prowadzi nabór wniosków o preferencyjne kredyty na sfinansowanie rozwoju lub uruchomienie działalności gospodarczej przez kobiety w ramach „Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet”.

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie zapraszają przedsiębiorców na bezpłatne szkolenie pt. „Informatorium Rynkowe – Jak skutecznie prowadzić biznes na rynkach skandynawskich”.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza firmy do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursie „Kreator miejsc pracy”. 

Zapisz się na otrzymywanie aktualności z Portalu Gospodarczego

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 24555

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA