Mapa Serwisu

 

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Nazwa firmy

 

Wybór nazwy firmy jest ważnym elementem podczas załatwiania spraw oraz prowadzenia przedsiębiorstwa. W nazwie warto jest zawrzeć informację o profilu działalności przedsiębiorstwa, która pozwoli łatwiej je zidentyfikować  wśród wielu innych działających na danym obszarze.

Firma osoby fizycznej będąca jej imieniem i nazwiskiem może być nazwą przedsiębiorstwa tylko wtedy, gdy oprócz imienia i nazwiska zawiera jeszcze określenie indywidualizujące przedsiębiorstwa. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. 

Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane.

Dzięki ciekawej i atrakcyjnej nazwie możemy wyróżnić się pośród konkurencji. Nazwa powinna dobrze się kojarzyć i łatwo zapamiętywać. Interesująca nazwa firmy może sprawić, że będzie wzbudzała zainteresowanie i chęć jej bliższego poznania, co w konsekwencji będzie się przekładać na rozwój i budowę marki. Przykładem dobrej nazwy może być np. restauracja „Klonowa” mieszcząca się przy wyjątkowo okazałym klonie lub restauracja „Pogodna” mieszcząca się w pobliżu Stacji Meteorologicznej. Warto też sięgnąć po  wydarzenia historyczne, zabytki, pomniki przyrody itp. i z nimi skojarzyć nazwę naszej firmy.

Dodatkowo należy sprawdzić czy firma o nazwie, którą wymyśliliśmy już nie istnieje na rynku, czy nie kojarzy się z inną branżą,  produktami, czy usługami.

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 1133

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA