Mapa Serwisu

 

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

 

Informacje podstawowe

Kluczową rolą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. W ramach PO IG dotowane są projekty innowacyjne w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Mają być one związane głównie z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktów, usług czy organizacji.

Zadaniem programu jest ułatwienie dostępu do finansowania innowacyjnych przedsięwzięć podejmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). W ramach PO IG planowane są działania promocyjne na rzecz gospodarki, eksportu, jak i wzmocnienia wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego dla inwestorów.

Program ma zachęcić firmy do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, transferu rozwiązań z sektora nauki do biznesu, a także pomiędzy przedsiębiorstwami, zakupów i wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, a następnie ich realizacji.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczy w trzynastu działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach osi priorytetowych:

Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii;
Oś priorytetowa 3: Kapitał dla innowacji;
Oś priorytetowa 4: Inwestycja w innowacyjne przedsięwzięcia;
Oś priorytetowa 5: Dyfuzja innowacji;
Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym;
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.

Z działań wdrażanych przez PARP w ramach PO IG mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i instytucje otoczenia biznesu.

Więcej informacji:  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

https://poig.parp.gov.pl/

Aktualnie Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (Plac Gen. Józefa Bema 3 10-516 Olsztyn tel. 89 521 12 50)  jako RIF warmińsko mazurski w nowym okresie programowania 2007-2013, realizuje działania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) w obszarach:

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 1150

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA