Wstaw:    
Widoczność:     Moduł:   

Mapa Serwisu

 

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Sprawdzenie poprawności części formalnej planowanej do złożenia oferty

Przelicznik euro do zamówień publicznych

Wyszukiwarka kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień


Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 458

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA