Mapa Serwisu

 

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Informacje dotyczące procedur uzyskania zezwoleń i pozwoleń i przebudowy obiektów kubaturowych i innych obiektów inżynieryjnych oraz informacje dotyczące stanu aktów przestrz. prawa lokal. (gminnego)

Stan realizacji wniosków i spraw

Uzyskanie zezwoleń i pozwoleń

Akty przestrzenne prawa lokalnego


Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 1284

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA