Mapa Serwisu

 

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Aktualności związane z wydarzeniami gospodarczymi odbywającymi się na terenie powiatu elbląskiego
Data dodania: 11.10.2018 08:27 Kategoria:Gospodarcze Autor:Grzegorz Dawidziuk
Spotkanie informacyjne w Elblągu

MINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII ORAZ POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA SPOTKANIA INFORMACYJNE, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W PAŹDZIERNIKU W IŁAWIE  I ELBLĄGU.

W trakcie spotkań można będzie uzyskać informacje o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, ubezpieczeń a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Konferencji towarzyszyć będzie strefa informacyjna, gdzie eksperci z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Banku Gospodarstwa Krajowego, Enterprise Europe Network, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą do Państwa dyspozycji.

Spotkania odbędą się:

  • 24 października 2018 roku w Hotelu PORT 110, ul. Konstytucji 3 Maja 7, w Iławie
  • 15 października 2018 roku w Hotelu ELBLĄG, Stary Rynek 54-59, w Elblągu.


Szczegółowy program konferencji oraz panel rejestracji znajdują się na stronie:

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszelkie prawa do tego tekstu są zastrzeżone. Publikowanie go w całości lub części wymaga zgody Wydawcy.

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 43789

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA