Mapa Serwisu

 

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Aktualności związane z wydarzeniami gospodarczymi odbywającymi się na terenie powiatu elbląskiego
Data dodania: 06.09.2018 02:23 Kategoria:Gospodarcze Autor:Grzegorz Dawidziuk
O energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W OLSZTYNIE ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE PT. SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA 4.1 „WSPIERANIE WYTWARZANIA I DYSTRYBUCJI ENERGII POCHODZĄCEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH” W RAMACH RPO WIM 2014-2020. 

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli przedsiębiorstw; jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń; jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego; spółdzielni mieszkaniowych/wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów posiadających osobowość prawną.

Wydarzenie odbędzie się 25 września 2018 roku w godz. 10-13 w Hotel Park w Olsztynie (al. Warszawska 119). Zgłoszenia przyjmowane są do 19 września 2018 roku na adres mailowy gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Więcej informacji udzielają pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Olsztynie: tel. 89 512 54 82/83/85/86, email: gpiosztyn@warmia.mazury.pl

Wszelkie prawa do tego tekstu są zastrzeżone. Publikowanie go w całości lub części wymaga zgody Wydawcy.

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 43795

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA