Mapa Serwisu

 

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Aktualności związane z wydarzeniami gospodarczymi odbywającymi się na terenie powiatu elbląskiego
Data dodania: 30.08.2017 07:46 Kategoria:Gospodarcze Autor:Grzegorz Dawidziuk
Nowe konkursy dla przedsiębiorców w ramach RPO Warmia Mazury

1,7 MLD EURO – AŻ TYLE ŚRODKÓW PRZYZNANO W TEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ RPO DO ZAINWESTOWANIA W ROZWÓJ WARMII I MAZUR.

Ogromna część tych pieniędzy skierowana jest pośrednio lub bezpośrednio do przedsiębiorców.

 

1,7 MLD EURO – AŻ TYLE ŚRODKÓW PRZYZNANO W TEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ RPO DO ZAINWESTOWANIA W ROZWÓJ WARMII I MAZUR.

Ogromna część tych pieniędzy skierowana jest pośrednio lub bezpośrednio do przedsiębiorców.

W ostatnich dniach zostały ogłoszone cztery nowe konkursy dla przedsiębiorców;

- Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw, gdzie ogólna pula środków na dofinansowanie projektów to 10 623 250,00 złotych

- Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką, gdzie ogólna pula środków na dofinansowanie projektów to 31 869 750,00 złotych

- Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju – schemat A, gdzie ogólna pula środków na dofinansowanie projektów to 849 860,00 złotych

- Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju – schemat B, gdzie ogólna pula środków na dofinansowanie projektów to 8 498 600,00 złotych

Więcej informacji: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/2656/przedsiebiorco-sprawdz-nowe-konkursy

Info: Wrota Warmii i Mazur

Wszelkie prawa do tego tekstu są zastrzeżone. Publikowanie go w całości lub części wymaga zgody Wydawcy.

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 41678

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA