Mapa Serwisu

 

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Aktualności związane z wydarzeniami gospodarczymi odbywającymi się na terenie powiatu elbląskiego
Data dodania: 17.08.2017 02:36 Kategoria:Gospodarcze Autor:Grzegorz Dawidziuk
ZAPOZNAJ SIĘ Z RYNKAMI AZJI ŚRODKOWEJ - BEZPŁATNE SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

BEZPŁATNE SEMINARIUM „RYNKI AZJI ŚRODKOWEJ: KAZACHSTAN, UZBEKISTAN, AZERBEJDŻAN ORAZ ROSJI, BIAŁORUSI I SERBII SZANSĄ ROZWOJU DLA EKSPORTERÓW” ODBĘDZIE SIĘ 4 WRZEŚNIA 2017 ROKU W OLSZTYNIE.

 

BEZPŁATNE SEMINARIUM „RYNKI AZJI ŚRODKOWEJ: KAZACHSTAN, UZBEKISTAN, AZERBEJDŻAN ORAZ ROSJI, BIAŁORUSI I SERBII SZANSĄ ROZWOJU DLA EKSPORTERÓW” ODBĘDZIE SIĘ 4 WRZEŚNIA 2017 ROKU W OLSZTYNIE.

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego. Uczestnicy dowiedzą się o możliwościach Nowego Jedwabnego Szlaku czy zapoznają się z walorami rynków Azji Środkowej (Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan).

Przedstawione zostaną ponadto kwestie związane z pozyskaniem środków pomocowych oraz metody wejścia z ofertą na omawiane rynki.

Organizatorem wydarzenia jest Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (ul. Jagiellońska 91A).

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przesłanie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 sierpnia 2017 roku.

Więcej informacji: http://www.een.wmarr.olsztyn.pl/bezplatne-seminarium-pt-rynki-azji-srodkowej-kazachstan-uzbekistan-azerbejdzan-oraz-rosji-bialorusi-serbii-szansa-rozwoju-dla-eksporterow-4-wrzesnia-2017-r-olsztyn-2/

 

Wszelkie prawa do tego tekstu są zastrzeżone. Publikowanie go w całości lub części wymaga zgody Wydawcy.

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 41670

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA