Mapa Serwisu

 

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Aktualności związane z wydarzeniami gospodarczymi odbywającymi się na terenie powiatu elbląskiego
Data dodania: 27.05.2013 01:21 Kategoria:Gospodarcze Autor:Marek Murdzia
Sukces słuchaczy Zespołu Szkół Zawodowych w Pasłęku

21-24 maja br. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Pasłęku odbył się finał X edycji Ogólnopolskiego Konkursu OHP „Sprawny w zawodzie - bezpieczny w pracy” w zawodach murarz i stolarz. Zakończył się on sukcesem słuchaczy ZSZ w Pasłęku, którzy zajęli czołowe miejsca.

Organizatorem konkursu, nad którym patronat objęła Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, była Komenda Główna OHP oraz Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP, a realizatorem OSiW OHP w Pasłęku. Wiedzą i doświadczeniem prace Komisji Konkursowych wspierali długoletni rzemieślnicy w zawodach i egzaminatorzy Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie Michał Tokajuk i Jan Staśkiewicz. Laureaci etapów wojewódzkich konkursu – przedstawiciele 12 województw, 22 maja przystąpili do rozwiązywania pisemnych testów z części teoretycznej, następnie w podziale na grupy, przystąpili do części praktycznej. Zadanie praktyczne stolarzy polegało na wykonaniu mebli ogrodowych stolika lub ławki do wyboru. Natomiast murarze mieli do wymurowania mur z cegły pełnej według załączonego rysunku.

 

23 maja wojewódzki komendant OHP Jarosław Dzioba podczas uroczystego zakończenia, z udziałem komendanta głównego OHP Mariana Najdychora, dziękował wszystkim za przybycie i podjętą rywalizację, podkreślając wyjątkowość młodzieży uczestniczącej w tegorocznych zmaganiach i doceniając jej zaangażowanie oraz gratulując kadrze rzetelnego przygotowania uczestników. Werdykt został ogłoszony przez przewodniczącego Komisji Konkursowej zastępcę wojewódzkiego komendanta OHP Piotra Płoskiego. Pierwsze miejsce w zawodzie stolarz przypadło uczestnikom Warmińsko-Mazurskiej WK OHP reprezentowanej przez wychowanków Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Pasłęku – słuchaczy III kl. ZSZ dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku Arkadiusza Brejniaka i Kamila Staronia, II miejsce uczestnikom reprezentującym Łódzką WK OHP, III miejsce uczestnikom Śląskiej WK OHP. W zawodzie murarza pierwsze miejsce przyznano również Warmińsko-Mazurskiej WK OHP, którą reprezentowali słuchacze Zespołu Szkół Zawodowych w Pasłęku – Kacper Madejski i Piotr Erdt, drugie - Wielkopolskiej WK OHP, trzecie zaś - Łódzkiej WK OHP. Wszyscy laureaci otrzymali z rąk komendanta głównego Mariana Najdychora oraz wojewódzkiego komendanta puchary, nagrody i dyplomy. W uroczystości zakończenia konkursu uczestniczył wicestarosta Maciej Romanowski.

 

Uczestnicy Ośrodka realizują kształcenie ogólne i teoretyczne zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku, a do konkursu byli przygotowywani przez: część teoretyczna – Cezary Terech, część praktyczna: Eugeniusz Kiwit, Tomasz Maszkowski.

 

Maria Kizyk

Wszelkie prawa do tego tekstu są zastrzeżone. Publikowanie go w całości lub części wymaga zgody Wydawcy.

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 41686

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA