Mapa Serwisu

 

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Aktualności związane z wydarzeniami gospodarczymi odbywającymi się na terenie powiatu elbląskiego
Data dodania: 16.05.2013 08:25 Kategoria:Gospodarcze Autor:Karina Ulewska
POŻYCZKI DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Regionalny Fundusz Pożyczkowy działający  przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie  udziela pożyczek mikro, małym i  średnim przedsiębiorcom, mających siedzibę lub inwestujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym także podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą.

Szczegółowe informacje na stronie www.wmarr.olsztyn.pl (Zakładka RFP Regionalny Fundusz Pożyczkowy) i www.rcb-olsztyn.pl/fp/index.php.

Wszelkie prawa do tego tekstu są zastrzeżone. Publikowanie go w całości lub części wymaga zgody Wydawcy.

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 41688

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA