Mapa Serwisu

 

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Aktualności związane z wydarzeniami gospodarczymi odbywającymi się na terenie powiatu elbląskiego
Data dodania: 20.04.2016 06:03 Kategoria:Gospodarcze Autor:opracował Andrzej Nitka
Niemieckie firmy działające w branży biogazu i kogeneracji poszukują partnerów

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa poszukuje partnerów kooperacyjnych dla firm niemieckich, działających w branży biogazu i kogeneracji, których krótkie profile pozwalam sobie przesłać w załączeniu. Wszystkie firmy są zainteresowane poszerzeniem zasięgu swojej działalności o rynek polski i w związku z tym poszukują u nas partnerów handlowych, dystrybutorów, developerów, firm projektujących i budujących biogazownie oraz klientów zainteresowanych ich rozwiązaniami (zakłady komunalne zarządzające oczyszczalniami ścieków i składowiskami odpadów, przedsiębiorstwa z branży spożywczej i przemysłowej).

Są to firmy:

- Klapp & Partner – 3r-systems.de (www.3r-systems.de) zajmuje się termicznym przetwarzaniem biomasy non-food i wytwarzaniem biowęgla (konwersja biogenicznych odpadów na biowęgiel)

- Caterpillar Energy Solutions GmbH (www.mwm.de) producent urządzeń kogeneracyjnych MWM i CAT do rozproszonej produkcji energii

- Sommer energy (www.sommer-energy.de) producent elektrociepłowni z blokami kogeneracyjnymi i awaryjnych agregatów prądotwórczych, partner OEM firmy MAN-Nürnberg

- Hermann Sewerin GmbH (www.sewerin.com)  producent urządzeń pomiarowych dla branży gazowej i wodociągowej (w tym dla biogazowni).

- ME-LE Energietechnik GmbH (www.me-le.de) zajmuje się projektowaniem i budową biogazowni, zarówno małych przydomowych jak i dużych  o wielu megawatach mocy

- NEW eco-tec Verfahrenstechnik GmbH (www.new-eco-tec.com), producent instalacji do suszenia biomasy

- PPM Energie Germany GmbH (www.ppm-biodiesel.com), producent biogazowni, bioelektrowni i agregatów kogeneracyjnych

- beta GmbH (www.beta-energie.de) zajmuje się planowaniem, projektowaniem i zarządzaniem instalacji do produkcji energii rozproszonej (fotowoltaika, wiatr, biogaz)

 

W przypadku zainteresowania ofertą, prosimy o kontakt z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK Polska)

ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa, T.+ 48 (22) 53 10 622, F.+ 48 (22) 53 10 600, E-Mail: ppo@ahk.pl

Wszelkie prawa do tego tekstu są zastrzeżone. Publikowanie go w całości lub części wymaga zgody Wydawcy.

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 41682

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA