Mapa Serwisu

 

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Aktualności związane z wydarzeniami gospodarczymi odbywającymi się na terenie powiatu elbląskiego
Data dodania: 21.01.2016 11:39 Kategoria:Gospodarcze Autor:opracował Andrzej Nitka
Kredyt na innowacje technologiczne

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza na spotkanie informacyjnym pt. „Możliwości oraz zasady ubiegania się o wsparcie w ramach działania 3.2.2 – Kredyt na innowacje technologiczne. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

Spotkanie odbędzie się dnia 2 lutego 2016 roku w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, przy ul. Jagiellońskiej 91a.

„Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu.

Szkolenie poprowadzić będą przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego -  p. Andrzej Janicki i Mateusz Szulc, doświadczeni  doradcy i specjaliści w zakresie działania „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego oraz własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego, pocztą elektroniczna na adres: p.kaczmarczyk@wmarr.olsztyn.pl , een@wmarr.olsztyn.pl  lub faxem: 089 521 12 60.

Termin zgłoszeń upływa dnia 27 stycznia 2016 roku.

Wszelkie prawa do tego tekstu są zastrzeżone. Publikowanie go w całości lub części wymaga zgody Wydawcy.

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 41677

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA