Mapa Serwisu

 

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Aktualności związane z wydarzeniami gospodarczymi odbywającymi się na terenie powiatu elbląskiego
Data dodania: 03.06.2015 02:56 Kategoria:Gospodarcze Autor:opracował Andrzej Nitka
Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości do końca bieżącego roku prowadzi nabór wniosków o preferencyjne kredyty na sfinansowanie rozwoju lub uruchomienie działalności gospodarczej przez kobiety w ramach „Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet”.

„Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet” ma charakter pilotażowy. Pożyczki  mogą być udzielane jedynie na realizację przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze wybranych powiatów w tym również powiatu elbląskiego. Kwota Pożyczki nie może być niższa niż 20 000 zł i nie może przekroczyć 40 000 zł.

Może ona służyć do pokrycia kosztów:

1) nabycia albo wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości;

2) zakupu usług, z wyłączeniem usług doradczych;

3) zakupu wartości niematerialnych i prawnych;

4) adaptacji obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;

5) zakup materiałów i wyposażenia;

6) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy pożyczki.

Oprocentowanie Pożyczki  jest stałe i wynosi 2 % w stosunku rocznym. Możliwy jest roczny okres karencji w jej spłacie. Udzielana jest ona na okres 5 lat.

Bliższe informacje można znaleźć na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/more/46736

Wszelkie prawa do tego tekstu są zastrzeżone. Publikowanie go w całości lub części wymaga zgody Wydawcy.

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 41679

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA