Mapa Serwisu

 

 

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Powrót
Aktualności związane z wydarzeniami gospodarczymi odbywającymi się na terenie powiatu elbląskiego
Data dodania: 04.05.2015 10:27 Kategoria:Gospodarcze Autor:opracował Andrzej Nitka
Konkurs Ministra Pracy i Polityki Społecznej - Kreator miejsc pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza firmy do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursie „Kreator miejsc pracy”. 

Konkurs ma na celu wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz tych którzy zatrudnili najwięcej pracowników w ubiegłym roku. Nagrody będą wręczane w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa. Termin składania zgłoszeń upływa 29 maja.

Podstawowym kryterium oceny będzie wzrost zatrudnienia w firmie. Dodatkowe punkty można zdobyć za przyjęcie do pracy młodych pracowników do 30. roku życia, z grupy 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Oceniana będzie także rzetelność pracodawców - m.in. to, czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.mpips.gov.pl/konkurs Należy przesłać go drogą mailową na adres konkurs@mpips.gov.pl, lub wysłać pocztą lub bądź składać osobiście w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa z dopiskiem KONKURS KREATOR). Udział w konkursie jest bezpłatny, zaś informacji udziela p. Magdalena Górska (22) 661 11 17, magdalena.gorska@mpips.gov.pl.

Nagrody pracodawcom wręczy minister pracy i polityki społecznej Władysław
Kosiniak-Kamysz podczas uroczystej gali w czerwcu. Zwycięzcy konkursu otrzymają przez rok prawo posługiwania się tytułem „Kreator miejsc pracy” i logiem konkursu.

Patronami medialnymi konkursu są: Gazetapraca.pl, Pracuj.pl, TVP INFO, Dziennik Gazeta Prawna, Radio TOK FM, BRIEF, Markapracodawcy.pl, Infor.pl, Personel i Zarządzanie,  hrpolska.pl oraz strategieibiznes.pl.

Wszelkie prawa do tego tekstu są zastrzeżone. Publikowanie go w całości lub części wymaga zgody Wydawcy.

Projekt pt. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Ostatnia zmiana: 2017-05-30 04:43:16
Liczba odwiedzin: 41687

Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82-300 Elbląg

Wykonanie: OPEGIEKA